Äly johtaa vuorovaikutusta

Asiakasvuorovaikutuksen johtaminen menestyksekkäästi edellyttää yritykseltä kykyä loistaa kolmella osa-alueella – luoda merkityksellistä sisältöä, vastata asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeisiin kohtaamishetkellä, sekä kokeilla uusia ratkaisuja ketterästi.

Kyky tuottaa merkityksellistä sisältöä

Tee vain sisältöä, jolla on merkitys. Tuemme tuloskulttuurin syntymistä. Todennamme sisällön tuottaman arvon ja autamme näin optimoimaan investointisi. Asiakkaasi kokee viestinnän eheänä ja tarkoituksenmukaisena.

Kyky vastata asiakkaan tarpeisiin kohtaamishetkellä

Markkinointi on parhaimmillaan palvelua asiakkaalle. Kun maksimoit kohtaamisten arvon asiakkaalle, myös kassavirta kiittää.

Tässä lajissa korkeimman huipun saavuttaminen edellyttää myös teknologiaa. Neuromi toteuttaa toimivat työkalut aidosti yksilöllisen asiakaskokemuksen rakentamiseen jokaisessa kanavassa. Keskitetty, itseoppiva päätöksenteko orkestroi asiakasvuorovaikutusta parviälyn parhaimmilla algoritmeilla.

Lisäksi saat viiveettömän näkyvyyden markkinoinnin tuloksiin, asiakastarpeisiin ja ilmiöihin.

Kyky kokeilla uusia ratkaisuja ketterästi

Tuomme yritykseesi edullisen menetelmän todentaa konseptien toimivuutta jo ennen kalliita tuotanto- ja mediainvestointeja. Poistamme epäonnistumisen riskin ja edistämme innovaatiokulttuurin syntymistä.

Oppiva ja älykäs asiakasvuorovaikutus suhteessa massamarkkinoiniin, markkinoinnin automaatioon ja henkilökohtaiseen myyntiin

Oppiva ja älykäs asiakasvuorovaikutus

Oppiva ja älykäs asiakasvuorovaikutus suhteessa massamarkkinoiniin, markkinoinnin automaatioon ja henkilökohtaiseen myyntiin

Neuromin menetelmällä toteutettu oppiva ja älykäs asiakasvuorovaikutus kykenee reagoimaan asiakkaan tarpeisiin ja liiketoiminnan muuttuviin tavoitteisiin hyvin nopealla vasteajalla ja laadullisesti parhaalla mahdollisella tavalla.

Lyhyesti Neuromista

Käytännön kokemus

Tarinamme sai alkunsa 2008, rakentaessamme asiakkuusmarkkinointia globaalissa suuryrityksessä. Huomasimme kuinka tärkeää on kyetä varmistamaan markkinointiviestinnän tuloksellisuus ja merkityksellisen sisällön luominen.

Oivalsimme, millaisista rakennuspalikoista onnistuminen muodostuu.

Menetelmien kehittämisen lisäksi toimme markkinointiin täysin ainutlaatuista teknologiaa finanssitoimialalta. Pitkälti automatisoitu kyky reagoida välittömästi markkinoiden muutoksiin ja tarpeisiin on ollut finanssitoimialan elinehtona jo pitkään.

Intohimo tekemiseen

Markkinointia ja asiakasvuorovaikutusta voisi toteuttaa niin paljon tehokkaammin, merkityksellisemmin, ketterämmin...

Haluamme tehdä markkinoinnista tulosvastuullisen osan yrityksen strategisia toimintoja. Asiakkaan tulee voida kokea markkinointitoimenpiteet asiakaspalveluna. Meillä on fokus tiukasti tässä tehtävässä, koska haluamme olla kumppani sinulle.

Tuomas Parm

Tuomas Parm,
toimitusjohtaja

email tuomas.parm@neuromi.com

phone+358 40 772 3450